OurSong Wiki
Advertisement

UniaEuropejska2.png


Unia Europejska, UE

Gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.


Unia Europejska w OurSong
Unia Europejska zadebiutowała w OurSong w 201 edycji. Był to gościnny udział w związku z otwarciem nowej strony konkursu.Historia startów OurSong[]

Edycja Państwo Wykonawca Piosenka Finał Półfinał
Pkt. Msc. Pkt. Msc.
1-200 brak udziału
201 Niemcy.png Seeed Ding 25 17
202-? brak udziału
Advertisement